موسسه پژوهشی، آموزشی خانه آب ايران

موسسه پژوهشی، آموزشی خانه آب ايران

آموزش و آگاهی بخشی، كليد حل بحران آب كشور موسسه پژوهشی، آموزشی خانه آب ايران، مجموعه‌ای دانش‌محور، خلاق و متكی بر فناوری، تلاش بر اين دارد كه با برنامه‌ريزی و فعاليت اثربخش در سه عرصه؛آموزش تخصصی و عمومی، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و پژوهش در بهبود دانش مديريت بخش آب كشور در راستای حل مسائل و چالش‌های روزافزون آبی كشور، پيشرو و نقش‌آفرين باشد.
info@waterhouse.ir
021-88271912
wateronline
iranwaterhouse
waterhouse
آرمین نوربخش
مدیرعامل
مهدی رجبی
مشاور
زهرا عزیزی
مدیر داخلی
احسان نیری
مدیر بخش فنی و وبسایت
هاشم افضلی
مدیر بخش محتوایی
میثم سلیمی
طراح سایت
نرگس بهمن پور
تدوینگر
رویا فیضی
گرافیست